Om mig

Britt-Marie Ramström, sjuksköterska inom äldreomsorg.

Jag är psykiatrisjuksköterska och har mest arbetat med psykiatri och beroendevård. De senaste åren har jag varit inom äldreomsorgen. Jag är 60 år och har varit sjuksköterska sedan 1992. Även innan sjuksköterskeutbildningen arbetade jag inom olika typer av vård. Jag har också  läst religion och undervisat på omvårdnadsprogrammet på komvux.

Jag lever som sambo och bor några mil utanför Norrköping i en mindre ort. Jag har fyra barn, fem barnbarn och även tre bonusbarnbarn.

I mitt arbete med äldre möter jag mångfassetterade problem och situationer där ofta livsfrågor av existentiell karaktär  finns med.  Jag har ett stort intresse för existentiella och etiska frågor .

Jag skriver ofta utifrån de reflektioner och känslor som väcks i mötena med  äldre i svåra livssituationer.Jag upplever vårdverkligheten som kyligare och med mindre tid för genuina möten i dag då resurserna minskat och stressen ökat. Vården behöver få en mänskligare ton och skapa större möjligheter till att verkligen se och höra människorna man möter.

Jag tycker om att uttrycka mig i skrift och beskriva det jag ser i poetiska texter. Hoppas mina små texter kan inspirera, beröra och bidra till reflektioner kring detta.